Покажи брой 
Програми по енергийна ефективност 2022
Програма за хуманитарна помощ за 2012 фискална година към Министерството на отбраната на САЩ 1935
Проект "Съвместни референтни стратегии за земеделски дейности за намалени суровини, чрез прилагане на прецизно селско стопанство" 1983
Проект „Съвместна туристическа инициатива за съхраняване на културно-историческото наследство JTI-TARGET” 2252
Проект „Хората в администрацията-ключ към европейско сътрудничество” 1900
Проект „Правото на добро управление и добра администрация" 1923
Проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага” 2077
Проекти на областна администрация Кърджали 3418
Доброволно кръводаряване в Родопите (RHO-DONATE) 2361
Покана за избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни материали 2402
Покана за избор на изпълнител за организиране на семинар и информационни събития 2404
Покана за избор на изпълнител за доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за офис по проекта 2306
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай