Покажи брой 
Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ 8916
Архив - Декларации по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ 3370
Областна комисия "Военни паметници" към Областна администрация - Кърджали 3584
Архив АВиК конкурси 2553
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали 6011
Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти 3989
Доизграждане на граничен преход Маказа - поставяне и монтиране на съоръжение 2940
Информационни срещи с представители на бизнеса 3817
Доизграждане на Граничен преход „Маказа" по две обособени позиции 3159
Президентски избори и Национален референдум на 06.11.2016 4325
Транспорт 6489
Укрепване на речен бряг на река "Кокез дере" чрез подпорни стени, изграждане на съоръжения за защита на мост 3275
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай