Търгове за продажба

29.08.2019 г.

 

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 10.10.2019 г.

Заповед № РД-09-145 от 27.08.2019 г.

 

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 10.10.2019 г.

Заповед № РД-09-194 от 17.10.2019 г.


 

24.04.2019 г.

 

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 11.06.2019 г.

Заповед № РД-09-85 от 24.04.2019 г.

 

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 11.06.2019 г.

- Заповед № РД-09-110 от 12.06.2019 г.


 

18.07.2018 г.

 

Заповед за обявяване на търг за продажба на недвижим имот на 21.08.2018 г.

- Заповед № РД-09-145 от 16.07.2018 г.

 

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 21.08.2018 г.

- Заповед № РД-09-178 от 22.08.2018 г.


 

01.08.2017 г.

 

Заповед за обявяване на търг за продажба на имот - частна държавна собственост на 12.09.2017 г.

- Заповед № РД-09-201 от 01.08.2017 г.

 

Резултати от търг за  продажба на имот-частна държавна собственост, проведен на 12.09.2017 г.

- Заповед № РД-09-236 от 18.09.2017 г.

 


25.04.2017 г.

 

Резултати от търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна собственост, проведен на 13.03.2017 г.

Заповед № РД-09-86 от 21.04.2017 г.

 


 

 

16.03.2017 г.

 

Резултати от търга с тайно наддаване, проведен на 17.02.2017 г.

Заповед №  РД -09-61 от 15.03.2017 г.

 


 

 14.06.2016 г.

 

- Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост на 18.07.2016 г.

 

Резултати от търга с тайно наддаване, проведен на 18.07.2016 г.:

- Заповед № РД-09-145/25.07.2016 г.

- Заповед № РД-09-146/25.07.2016 г.

 


 

11.12.2015 г.

 

Резултати от търга с тайно наддаване, проведен на 18.01.2016 г.:

- Заповед за продажба №РД-09-19 от 25.01.2016 г.

 

- Заповед за обявяване на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост на 18.01.2016 г.

 


 

09.10.2015 г.

 

Резултати от търгове с тайно наддаване, проведени на 17.09.2015 г. за продажба на имоти-ЧДС в управление на ДП „НКЖИ":

- Заповед за продажба №РД-09-233 от 09.10.2015 г.

- Заповед за продажба №РД-09-234 от 09.10.2015 г.

 15.01.2013 г.

 Заповед №КЖ-1/07.01.2013 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Кърджали за класираните на първо и второ място кандидати от проведения национален търг, събласно наредба №16/19.07.2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд(ДПФ) на притежатели на поименни компенсационни фондове(ПКБ)
 10.12.2012 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти на 15.01.2013 г.
Заповед за непроведен търг на 15.01.2013 г.25.10.2012 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти на 27.11.2012 г.

Резултати от проведения търг с тайно наддаване на 27.11.2012 г.
Заповед за определен купувач на УПИ X, кв. 14 по ПУП на с. Бял извор, община Ардино
Заповед за определен купувач на УПИ XI-93, кв. 18 по ПУП на с. Царевец, община Кърджали
Заповед за определен купувач на УПИ XXXIII, кв. 41 по ПУП на гр. Ардино
Заповед за определен приобретател на безсрочно право на строеж за построяване на гараж УПИ V-67, кв. 14 по ПУП на с. Ястребец, община Кърджали
Заповед за определен купувач на ПИ  №017018 по КВС на землището на с. Пчеларово, община Черноочене

Заповед за обявяване на непроведен търг

 

Резултати от търг за продажба на имот-частна държавна собственост, обявен за провеждане на 11.06.2019 г.“

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай