Търгове за отдаване под наем

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост:

Заповед № РД-09-146 от 27.08.2019г. на областен управител на област Кърджали

Заповед за спечелил търг на 18.10.2019 г.

30.08.2019 г.


 

06.11.2018 г.

- Заповед за провеждане на търг на 10.12.2018 г.

Заповед за спечелил търг на 14.12.2018 г.

 

 

 


 

19.06.2018 г.

- Заповед за провеждане на търг на 23.07.2018 г.

Заповед за спечелил търг на 26.07.2018 г.

 

 


22.02.2018 г.

 

Заповед за провеждане на търг на 28.03.2018 г.

Заповед за спечелил търг на 03.04.2018 г.

 

 

 


 

20.11.2017 г.

Заповед за провеждане на търг на 22.12.2017 г.

- Заповед за спечелил търг на 22.12.2017 г.

 

 


 

 

 08.08.2017 г.

Заповед за провеждане на търг на 11.09.2017 г.

Заповед за спечелил търг на 15.09.2017 г.

 

 

 

 


 

02.06.2017 г.

Заповед за провеждане на търг на 14.06.2017 г.

 

 

 


 

 

11.03.2016 г.

- Заповед за провеждане на търг на 12.04.2016 г.

- Заповед за спечелил търг на 12.04.2016 г.

 


 

10.09.2015 г.

- Заповед за провеждане на търг на 13.10.2015 г.

- Заповед за спечелил търг на 13.10.2015 г.

 


 

28.07.2015 г.

- Заповед за провеждане на търг на 28.08.2015 г.

- Заповед за спечелен търг на 28.08.2015 г.

 


 

20.11.2014 г.

- Заповед за провеждане на търг на 22.12.2014 г.

- Заповед за непроведен търг на 22.12.2014 г.

- Заповед за прекратяване на процедура

 29.11.2013 г.

Заповед за провеждане на търг на 09.01.2014 г.

Заповед за непроведен търг на 09.01.2014 г.

Заповед за спечелен търг на 09.01.2014 г. 24.09.2013 г.

Заповед за провеждане на търг на 29.10.2013 г.
Заповед за обявяване на непроведен търг на 29.10.2013 г.
Заповеди за спечелилите търга на 29.10.2013 г.06.02.2013 г. 

Заповед за провеждане на търг на 08.03.2013 г.
Заповед за спечелил търга участник10.12.2012 г.

Заповед за търг на 15.01.2013 г.

- Заповед за спечелил търга участник
   - Обект - Стая 24 на етаж 3 на бул. България №49, гр. Кърджали
   - Обект - Преместваем обект - Зимна градина, находящ се на ул. Кирил и Методи, гр. Момчилград11.11.2012 г.

Търг за отдаване под наем на 13.11.2012 г.
Заповед за търг на 13.11.2012 г.

Резултати от проведения търг с тайно наддаване на 13.11.2012 г.
Резултат от търг за отдаване под наем
Заповед за обявяване на непроведен търг


Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай