Публикувана на 07 Юли 2014

Милена Димитрова
Експерт "Връзки с обществеността"


 

Родена 1970 г. в гр. Кърджали

Образование:

ПУ „Паисий Хилендарски", Филологически факултет, специалност „Български език и литература, магистър

Професионален опит:

1994 г. Първа частна ТВ „Родопи" – репортер, редактор, водещ
1994 - 1995 г. – в. „Репортер юг" – репортер
1995 - 1997 г. - в. „Репортер днес" – репортер
2000 - 2001 г. – ТВ „Глобо" – тв водещ, репортер
2000 - 2007 г. – bTV – кореспондент, в. „Спектър"- репортер
2009 - 2013 г. – Областна администрация Кърджали, експерт „Връзки с обществеността"
2013 - 2014 г. – ПП ГЕРБ, експерт ВО

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Чл. 76. Служителят за връзки с обществеността:

1. организира и осъществява връзките на областния управител с обществеността;

2. отговаря за представянето на решенията на областния управител и за довеждането им до знанието на обществеността;

3. осигурява информация относно обществените ангажименти и публичните изяви на областния управител;

4. планира и осъществява връзките на областния управител със средствата за масово осведомяване;

5. координира отразяването на изявите на областния управител, на заместник областните управители и на служителите на областната администрация в средствата за масово осведомяване;

6. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

7. организира постъпването на информация в интернет страницата на областната администрация;

8. предоставя информация на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Министерството на държавната администрация и административната реформа и на дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет.

 

Тел: (0361) 6 01 56

Мобилен телефон: 0884 44 11 80

e-mail:

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай