Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти

Публикувана на 14 Април 2016

Публична покана за избор на изпълнители на обществена поръчка:
"Изработване на помощни планове на ползватели и собственици на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти, привеждането им в цифров вид, създаване на мрежа на РГО за зони за земеделско ползване (ЗЗП) №№ 9 и 10, находящи се в землището на с. Невестино, Община Кърджали, ЗЗП №16 в землището на с. Зимзелен и № 19 в землището на с. Сипей, Община Кърджали, ЗЗП №№ 17 и 18, попадащи в землищата на гр.Кърджали и с. Солище, Община Кърджали, и зона за земеделско ползване в землището на с. Пчеларово, Община Черноочене"

 

- Заповед за откриване на процедура;

- Публична покана;

- Указания;

- Образци;

- Технически задания;

- Договор;

 

- Протокол;

- Доклад;

- Писмо;

- Банкова гаранция;

- Договор - техническа оферта;

- Договор - техническо предложение;

- Ценово предложение;

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай