Областният управител инициира сключване на споразумение за преминаване на автобуси през ГКПП „Маказа”

Публикувана на 19 Март 2015

DSC 0005

Регионалният съвет за развитие на Южен централен район, в който влизат областите Кърджали, Хасково, Смолян, Пловдив и Пазарджик подкрепи предложението на областния управител Илия Илиев за споразумение с Гърция, което да регламентира преминаването на автобуси /до 55 места/ през ГКПП „Маказа".

Обектът е въведен в експлоатация в края на 2012 г и от есента на 2013 г е отворен за движение с ограничение за автомобили до 3,5 т. Към настоящия момент „Маказа" е вторият по значение пункт по българо-гръцката граница по отношение на лекия трафик, като броят на преминаващите през него /предимно българи, гърци и румънци/ продължава да расте. В средата на февруари, с писмо до МВнР, Илиев поде инициативата да бъде сключено споразумение с гръцката страна за допуск на автобуси през ГКПП-то, за да се улесни туристическия и културен обмен с южната ни съседка. От инженерно-техническа гледна точка от българска страна не съществуват проблеми това да се случи и това е упоменато в документацията за годност на строежа. Няма да им спънки и при осъществяването на граничния и митническия контрол. В предложението на областният управител е залегнало още изграждането на солиден метален навес над зоната за паспортен контрол и масивен санитарен възел, тъй като в момента проверките се извършват на открито, което създава неудобства и на служителите, и на гражданите при валежи от дъжд и сняг.

На заседанието на РСР, което се проведе днес в Кърджали под председателството на Илия Илиев, присъстваха трима заместник–министри – Иван Аспарухов /на МРРБ/, Валери Маринов /на транспорта, информационните технологии и съобщенията/ и Ирена Георгиева /на туризма/, областните управители на Смолян – Недялко Славов, на Хасково – Добри Беливанов, на Пловдив – Розалин Петков и на Пазарджик – Трендафил Величков, представители на министерства, работодателски и граждански организации, синдикати, кметове на общини, браншовици.
Участниците във форума бяха информирани за напредъка на значимите за областта проекти като Обходния път на Кърджали, Интегрирания воден проект по ОП „Околна среда" и Регионалния център за отпадъци. Заместник-министър Ирена Маринова представи Концепцията за туристическо райониране на България, която цели да направи разпознаваем и да популяризира у нас и зад граница потенциала на отделните региони. Областните администрации на Кърджали, Хасково и Смолян докладваха за специфичните проблеми на планинските и граничните територии. Обсъдени бяха още възможностите за финансиране на мерки, свързани с предотвратяването на бедствия, по оперативните програми за периода 2014-2020 г., както и необходимостта от промени в Закона за регионалното развитие.

UCR 2

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай