Над 350 са лицата под карантина, осем КПП-та действат на територията на областта

Публикувана на 23 Март 2020

Темпът на нарастване на случаите с CОVID 19 в цялата страна налага стриктно спазване на ограничителните противоепидемични мерки и безусловна подкрепа от страна на населението за действията на полицията, лекарите и здравните власти, изтъкнаха членовете на Областния кризисен щаб, ръководен от областния управител Никола Чанев на поредното си заседание.

Превенцията бе окачествена като най-ефикасното средство за противодействие на инфекцията, за да бъде съхранено здравето на гражданите и да не блокира здравната система. Щабът излезе с решение да се сведе до знанието на медиците във всички лечебни заведения изготвеният от здравното министерство алгоритъм за клинично поведение при пациенти с тежки остри респираторни инфекции и съмнения за коронавирус. МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ е приведена в готовност да поеме евентуални случаи с коронавирус. Инфекциозното отделение е пригодено за изолация на пациенти с CОVID 19. Болницата разполага с 11 респиратори за обдишване при тежки инфекции. По-леките форми следва да бъдат поети от общинските болници, съобразно техния капацитет, където също трябва да се обособят изолационни сектори. Един респиратор функционира в крумовградската болница, два в ардинската. В ЦСМП Кърджали също е налична нужната апаратура – 18 респиратори от транспортен тип.

В партньорство с Българския червен кръст Областният кризисен щаб излезе с инициатива за набиране на социални доброволци, които в случай на необходимост да окажат съдействие на уязвими групи от хора в условията на извънредно положение. Условието е да са на възраст до 60 години. Всички желаещи могат да се обръщат към БЧК, на телефон 0361/6 51 09. Областният управител Никола Чанев препоръча на общините в региона да се присъединят към инициативата с подкрепата на местните структури на Червения кръст.

Над 350 вече са лицата под карантина, завърнали се от страни в забранителния списък, които следва да останат по домовете си за срок от 14 дни. Тенденцията нашенци да се завръщат от чужбина обаче продължава да е възходяща.

От „Гранична полиция“ докладваха за рязък спад на пътникопотока през ГКПП Маказа. От днес гръцката страна е въвела строги ограничения за достъп на лица от рискови държави, в резултат на което трафикът е сведен до 10 лица на вход България и 4 лица на изход. Осем са изградените КПП на територията на областта в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването. Трите пропускателни пункта в Кърджали са на пункта при село Чилик, на ул. „Първи май“ /до завод „Орфей/ и на бул.“България“ /в района на ОЦК/. Останалите пет КПП са в обсега на Районните управления на МВР. Преминаването на гражданите през КПП-та се допуска при неотложност на пътуването – полагане на труд в друго населено място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянния адрес. Обстоятелствата се удостоверяват със служебна бележка от работодател, лична карта или медицинско свидетелство.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай