МТСП организира в Кърджали дискусия за доходите, демографията и жизненото равнище

Публикувана на 22 Октомври 2019

Областна администрация Кърджали ще бъде домакин на дискусия на тема „Жизнено равнище, доходи от труд, демографско развитие и социална икономика“, организирана от МТСП съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Целта на форума е да бъдат обсъдени най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, мерки за насърчаване на социалното предприемачество и преодоляване на демографската криза. Да споделят своите виждания по посочените проблеми са поканени представители на местната власт, работодателските организации, синдикатите, НПО и др. Дискусията ще се проведе на 23 октомври, сряда, в зала 301 на областната администрация от 14 часа. Ще бъде открита от заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова и г-жа Севда Камбурова, и.д. областен управител на Кърджали.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай