Епизоотична комисия към Областна администрация

Публикувана на 25 Юли 2014

 

1. Протокол №1 от 12.01.2011 г.

2. Заповед №4 от 11.01.2011 г.

3. Заповед №5 от 12.01.2011 г.

4. Заповед №7 от 17.01.2011 г.

5. Заповед № РД-11-173 от 29.08.2011 г.

6. Правила за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия в област Кърджали

7. Заповед № РД-09-242 от 09.10.2013 г.

8. Протокол №1 от 10.10.2013 г.

9. Протокол №2 от 06.02.2015 г.

10. Зaповед РД-09-33 от 04.02.2015 г.

11. Заповед РД-09-120 от 26.06.2015 г.

12. Протокол №3 от 30.06.2015 г.

13. Заповед РД-09-69 от 11.04.2016 г.

14. Протокол №4 от 12.04.2016 г.

15. Заповед епизоотична комисия за одобряване на Правилата за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия в област Кърджали

16. Заповед за определяне на поименен състав на Областната епизоотична комисия

17. Правила за организацията и дейността на Областната епизоотична комисия в област Кърджали

18. Протокол 5 от 04.10.2016 г.

19. Протокол 6 от 30.12.2016 г.

20. Заповед РД-09-117 от 02.06.2017 г.

21. Протокол 7 от 11.09.2017 г.

22. Протокол 8 от 30.10.2017 г.

23. Заповед РД-09-151 от 18.07.2018 г.

24. Протокол №9 от 17.07.2018 г.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай