Конкурси

 

Конкурс за длъжност :

 

Главен счетоводител в дирекция "АПОФУС"

ОБЯВА 

Длъжностна характеристика 

Необходими документи за кандидатстване :  

- Заявление за участие в конкурс-Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл  

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  

 

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 

 

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива. 

- Краен срок за подаване на документи: 19.10.2020г. 17:30ч. 

 

 

Публикувано на 07.10.2020 г. 

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати: 

 

-Допуснати

 

Публикувано на 26.10.2020 г.

 

Списък на допуснатите и неявилите се кандидати:

 

-Допуснати

-Неявили се

-Протокол

-Протокол

-Формуляр

 

Публикувано на 03.11.2020 г.

 


 

Конкурс за длъжност :

Главен счетоводител в дирекция "АПОФУС"

ОБЯВА

Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

- Заявление за участие в конкурс-Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл

 

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи: 30.09.2020г. 17:30ч. 

 

Публикувано на 16.09.2020 г.

 

- ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС  

 

Публикувано на 01.10.2020 г.


 

 

 

 

Конкурс за длъжност :

Младши експерт в дирекция "АПОФУС"

ОБЯВА

- Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

Декларация по ЗЗЛД;

Заявление за участие по чл. 17, ал. 1;

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

30.08.2019г. 17:30ч

 

Публикувано на 20.08.2019 г.

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати:

Допуснати 

Публикувано на 09.09.2019 г.

 

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю :

- Допуснати

Недопуснати

Списък на неявилите се кандидати

Протокол

Протокол 

Формуляр


 

 

 

Конкурс за длъжност :

ВиК експерт в Асоциация по ВиК - Кърджали

ОБЯВА

- Длъжностна характеристика

Необходими документи за кандидатстване :

Заявление за участие

Декларация ЛД

Декларация по чл. 107а, ал.1 от КТ;

Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

Копие от документи, удостоверяващи трудов или служебен стаж, при наличие на такива.

- Краен срок за подаване на документи:

23.08.2019 г.

 

Публикувано на 22.07.2019 г.

 

 

Конкурси - архив

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай