ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИ ДНИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
И ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

    1. Областен управител Никола Чанев - всеки ПЪРВИ И ТРЕТИ ВТОРНИК от месеца от 14.00 до 16.00 часа.

       

    2. Заместник-областен управител Леман Али - всеки ВТОРИ ВТОРНИК от месеца от 14.00 до 16:00 часа.

      3. Заместник-областен управител Севда Камбурова  - всеки ЧЕТВЪРТИ ВТОРНИК от месеца от 14:00 до 16:00 часа.

Записване : Чрез попълнен "Информационен лист", който се подава в Областна администрация. Може да бъде изтеглен от електронната страница на администрацията.


Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай