Областните управители от ЮЦР искат Национална програма за превенция на природните бедствия

Публикувана на 19 Март 2015

UCR 1

Областните управители от Южен Централен район /ЮЦР/ излязоха с предложение за създаване на Национална програма за превенция на природни бедствия и преодоляване на последиците от тях, която да ограничи щетите и непосилните за тяхното отстраняване разходи. Предложението бе внесено на заседанието на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР, който се проведе днес в Кърджали под председателството на областния управител Илия Илиев.

В основата му стои тежкият проблем със свлачищата, за чието овладяване, по думите на заместник-министъра на регионалното развитие Иван Аспарухов, вече са поискани над 870 млн лева. Той заяви, че в страната има около 400 проучени свлачища, по които не е работено от 10 години насам, а „Геозащита", която е на подчинение на МРРБ, разполага със структури само на три места в страната – във Варна, Плевен и Перник. Програмата да е обезпечена с финансов ресурс и да обхваща не само свлачищата, но и наводненията, горските пожари и т.н., искат вносителите. „Една такава програма би сложила ред в проучването, проектирането, оформянето на финансовия ресурс и разбира се, уплътняването му", уточни Аспарухов. Според него, интервенцията върху свлачищата може да има обратен ефект, ако не е извършено предварително проучване и добро проектиране от специалисти, които да предложат генерално решение.

Като удачно бе посочено създаването на структура към МРРБ, която да има ангажимент към превенцията на свлачищата. По актуални данни към момента в областта има над 33 действащи свлачища и срутища.

Makaza DSC 0024

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай