Областният управител разпореди на кметовете постоянно наблюдение на водните обекти

Публикувана на 18 Март 2015

По разпореждане на областния управител Илия Илиев, заради снеготопенето, считано от днес на територията на седемте общини в Кърджалийско е въведено постоянно наблюдение на водните обекти. На кметовете е възложено да контролират и ежедневно да подават актуална информация за състоянието на микроязовирите и речните корита. Към днешна дата не са констатирани критични ситуации, застрашаващи живота и здравето на населението, сочат справките. В Крумовград контролирано се изпускат потенциално опасните микроязовири Сливарка 1 и 2, а водите на река Крумовица са в норма. В Момчилградско нивата на реките Върбица и Нановица са под критичния минимум, яз. „Карамфил" прелива нормално през преливника, яз. „Нановица - 1" е на метър под преливника, а „Нановица- 2" е изпуснат до мъртво ниво и се поддържа почти празен заради образувало се свлачище на сухия откос, което в момента е в застой. В Ардино е пропаднала част от стената на микроязовир „Голобрад". В община Кърджали проблемните водоеми – Невестино, Мургово, Ястреб и Висока поляна преливат леко, яз. Жинзифово е на 50 см от преливния ръб, а яз. Соколяне – на 2 м.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай