Възстановено е водоподаването от яз. „Боровица”

Публикувана на 17 Март 2015

17.03.2015 1

За по-малко от 24 часа „В и К" успя да възстанови прекъснатия главен водопровод в района на с. Пъдарци и да подаде вода към домакинствата в Кърджали, Момчилград и 40 околни села. 30 души с три земекопни машини работиха през цялата нощ по отстраняването на аварията. Министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова пристигна тази сутрин на Пречиствателната станция на „ВиК", заедно с областния управител и народния представител Цвета Караянчева, за да проследи как постъпва водата от яз. „Боровица" и тръгва към домовете на хората. Тя се увери на място, че тя се пречиства според стандартите и до няколко часа ще захрани всички квартали. Павлова благодари за бързата реакция на екипите на „В и К" и положените от тях усилия да осигурят питейна вода на кърджалийци.

17.03.2015 3

Пред медиите тя коментира, че свлачищата в цялата страна утежняват състоянието на амортизираната водопроводна мрежа. Водопроводът в Кърджали е от 78 година и все по-често аварира. На въпрос на журналисти какви са възможностите за подмяна на старата ВиК-инфраструктура тя посочи, че през новия програмен период на ЕС може да се кандидатства за нейното модернизиране по оперативна програма „Околна среда". „В момента все още текат преговорите между МОСВ и Европейската комисия, като България трябва да изпълни своята част от изискванията", съобщи министърът. От 28-те области у нас само 16 отговарят към момента на условията на ЕК за единен ВиК оператор и Кърджали е една от тях", информира Павлова. „Имам уверението на областния управител, който е председател на ВиК-асоциацията, че всички процедури са спазени. Предстои МРРБ да обяви търг за прединвестиционно проучване, на базата на което да бъде изготвен детайлен проект за инвестиции. Въз основа на него общината, заедно с ВиК, ще могат да кандидатстват за финансиране по ОПОС.

17.03.2015 2

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай