Областният управител разговаря с работодатели от КРИБ

Публикувана на 05 Март 2015

krib 1

Областният управител Илия Илиев разговаря с работодатели и индустриалци от КРИБ по тяхна покана. Срещата бе опознавателна, а целта й – запознаване с приоритетите на държавата за настоящия програмен период 2014-2020 г. и обмен на гледни точки, стратегии и бизнес-проекти за развитието на регион Кърджали. „Вие сте хората, които отваряте работни места, осигурявате заетост, плащате данъци и създавате принадена стойност. Затова политиките, които прилагат и централната, и местната власт, трябва да бъдат съобразени с нагласите и възможностите на реалния сектор, който е същинския двигател за развитието на областта", обърна се Илиев към предприемачите.

Той подчерта, че уникалните природни дадености, културно-историческото наследство и близостта с Гърция са основата, върху която трябва да стъпи местната икономика, а държавата, общините и бизнеса трябва да си взаимодействат при намирането на най-ефективните решения. На срещата бяха дискутирани важни за региони теми като преодоляването на младежката безработица, дефицита на кадри в производствената сфера, лошата пътна инфраструктура, липсата на индустриална зона, необходимостта от социализиране на терените около „Водното огледало" и т.н. В отговор на питания от страна на превозвачи, областният управител заяви, че е направил постъпки пред българското Външно министерство да се постигне споразумение с гръцката страна за преминаването на автобуси през ГКПП Маказа. „Задвижили сме въпроса, водят се преговори, надявам се да имаме положително становище до началото на туристическия сезон, тъй като забраната за автобуси е сериозна пречка за туризма", обясни Илиев. Членовете на КРИБ и лично председателят на конфедерацията инж. Фахри Идриз настояха пред областния управител да се разработи зоната за отдих около „Водното огледало" като се залеси и се организират атракции. Областният управител пое ангажимент да събере всички заинтересовани страни – институции, собственици на терени и специалисти, които да обсъдят възможностите за облагородяване на бреговата ивица.

krib 2

Илиев информира работодателите, че ще настоява за ремонт на пътя Кърджали-Хасково през село Мост, по който се отбива тежкотоварния трафик след кръстовището на „Детелината", както и за реконструкция на бул. „Беломорски". Задействана е и гаранцията на отсечката от колелото на автогарата до разклона за спирка Джебел, която е част от коридора през Маказа и по която вече се появиха пукнатини. Тя ще се ремонтира от фирмата-изпълнител на обекта „Интегрирани пътни системи" за нейна сметка. Областният управител призова бизнеса да проявява повече активност при обсъждането и разпределението на общинския бюджет и подчерта, че е отворен за всяко конструктивно предложение на предприемачите, което ще допринесе за осъвременяване облика на града и осигуряването на заетост. На срещата присъстваха и заместник областните управители Селвие Ахмед и Румен Младенов.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай