Стартира прием на заявления по две мерки от Програмата за развитие на селските райони

Публикувана на 12 Февруари 2015

Българските животновъди ще получат повече пари по схемите за директни плащания, обвързана подкрепа и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подпомагането на сектора е основен приоритет в ПРСР. Преди официалното одобрение на Програмата от Европейската комисия ще бъдат отворени две мерки. През месец март т.г. се предвижда да стартира прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства", а през месец юни се предвижда да започне приемът на заявления по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители", позната като „Млад фермер". Планираният бюджет по мярка 4.1 възлиза на 150 млн. евро, а средствата по „Млад фермер" са на стойност 35 млн. евро. Общият бюджет на ПРСР 2014 – 2020 г. е в размер на над 2,9 млрд. евро и в нея има достатъчно подмерки за подкрепа на малките ферми. Чрез Програмата ще бъдат предоставени над 1 млрд. евро публични средства в ръцете на бизнеса. Бюджетът дейностите за насърчаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и биологичното земеделие увеличен с 5 пъти в сравнение с отминалия програмен период. Повече са и средствата за инвестиции в земеделски стопанства и преработвателни предприятия.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай