Укрепиха манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча”

Публикувана на 12 Февруари 2015

P2100081

Подпорна стена с дължина 45 м бе издигната в подножието на средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча" в кв. „Веселчане". Възложители на обекта са областна администрация Кърджали в лицето на областния управител и Българската православна църква, представлявана от Пловдивския митрополит Николай.

Изпълнител на строителните работи е „Устра холдинг". Изграждането на стената се наложи след като преди две години бяха констатирани вертикални пукнатини по зидовете и свличания на земна маса, които застрашиха целостта на храма. Освен подпорната стена, бе извършено и превантивно укрепване на ската с геокомпозитен синтетичен материал, който разделя храмовия комплекс от Водното огледало, с цел защита от ерозионни процеси. Държавна приемателна комисия, преседателствана от началника на регионалната ДНСК инж. Диян Катранджиев, установи годността за ползване на строежа. Обектът е на стойност 195 573 лева. Средствата са осигурени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай