Административният съд отмени решението на ОбС за разместване на павилионите „Lafka”

Публикувана на 11 Февруари 2015

Административният съд в Кърджали потвърди, че Решението на Общинския съвет от 20 ноември 2014 г, с което се дава съгласие за разместване на павилионите „Lаfka", е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Делото бе заведено от областния управител, след като решението бе върнато от него за ново обсъждане, но ОбС отказа да се произнесе в регламентирания срок.

Илиев оспори решението с аргумента, че подмяната на неатрактивните терени, които са отдадени чрез търг на фирма „Табак маркет" АД за срок от 10 години, с други по-атрактивни, макар и в същите зони, изисква да се проведе нова процедура по чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, а не е достатъчно да се сключи анекс към вече подписания договор за наем. Става дума за шест будки за кафе, сладкарски изделия и печатни издания на бул. „България", бул. „Беломорски", бул. „Христо Ботев", ул. „Захари Зограф" и ул. „Първи май", чието местоположение е променено след като конкурсът е проведен за други позиции по предварително съгласувана схема и е сключен договор със спечелилия кандидат. Според фирмата-наемател, промяната се налагала по технически причини, които възпрепятствали изпълнението на инвестиционната й програма. Магистратите са категорични, че замяната на общински терени, за които е проведена надлежна процедура по ЗОС с други такива, с различно местоположение, без търг, нарушава материалния закон.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай