Честваме европейския ден на телефон 112

Публикувана на 11 Февруари 2015

112 2

Областният управител Илия Илиев поздрави служителите в Районния център 112 по случай Европейския ден на единния телефон за спешни повиквания. Честването се състоя в зала 301 на областната администрация. Илиев пожела здраве, успешна работа и още по-висока ефективност на екипите, които се отзовават денонощно на сигнали за бедствия, аварии, катастрофи, медицински случаи или нарушаване на обществения ред, и ги поздрави за бързата и адекватна реакция по време на наводненията през последните няколко седмици.

Националната система 112 е създадена преди 6 години. Центърът в Кърджали е един от 6-те в страната. Обслужва областите в Южен централен район – Кърджали, Хасково, Смолян, Пловдив и Пазарджик. Денят на 112 бе отбелязан с презентация за дейността на системата в присъствието на партньорските служби за спешно реагиране, медии и неправителствени организации. Тази година акцентът на празника е борбата с така нар. нерегламентирани повиквания, които заемат линиите, оскъпяват услугата и възпрепятстват своевременното оказване на помощ, изтъкна Елена Паскалева, директор на Центъра в Кърджали. Най-често злоупотребите се дължат на неволно избиране на номер 112, детска игра, искане на справки, грешна преценка, както и злоумишлени обаждания за несъществуващи инциденти, за което са предвидени солени глоби.
За миналата 2014 г в Националната система 112 са приети 5 325 237 повиквания. Болшинството от сигналите са насочени към службите за спешно реагиране – Спешна помощ, МВР и Пожарната. Средно за денонощие са обработени близо 15 000 повиквания. Обезпокоително е, че 58 на сто от общия брой или всяко второ обаждане е било нерегламентирано, което затруднява работата на служителите в Районните центрове.

112 1

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай