Министър Павлова: Програмата за саниране е насочена към хората, дава равни шансове на общините

Публикувана на 08 Февруари 2015

l pavlova1

Над 300 жители на Кърджали и съседните общини се отзоваха на поканата на областния управител Илия Илиев за участие в информационна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Илиев откри срещата в салона на Културния дом, изтъквайки финансовия и социалния ефект от програмата, както и готовността на институциите да помагат на гражданите при кандидатстване, за да бъдат ускорени процедурите. Сред гостите бяха още народният представител Цвета Караянчева и кметовете на Кърджали, Момчилград, Крумовград и Кирково.

l pavlova3

„България стартира програмата последна от страните в ЕС, но санирането на старите сгради у нас не търпи отлагане, тъй като сме на последно място по енергийна ефективност", заяви министър Павлова. Според статистиката над 1,1 млн. са домакинствата, които живеят в панелни блокове с минимум 36 самостоятелни обекта. Павлова припомни, че по програмата в икономиката на страната ще бъдат инвестирани 1 млрд. лв., а това е сериозна инжекция за бизнеса, особено за малките и средни фирми в строителния сектор. „Този ресурс, освен за тесни специалисти, е поле за реализация на нискоквалифицирана работна ръка, както и възможност за малките и средни предприятия, които произвеждат материали за енергийна ефективност. Добре би било за всеки блок да има отделен строител. Наясно сме, че един милиард няма да стигнат за всички сгради в България, но правителството ще продължи да търси допълнително финансиране, при положение, че има интерес от страна на гражданите", изтъкна Павлова. Тя бе категорична, че общините имат равни шансове да се възползват от програмата, независимо от своя мащаб или политическата принадлежност на кмета, стига да са достатъчно активни и да създадат необходимата организация. Това, което ще спечелят гражданите, са по-ниски сметки за отопление и по-висока стойност на имотите си. В Кърджали на изискванията за безплатно саниране отговарят 110 блока. До момента са регистрирани десетина сдружения на етажната собственост, каквато е първата стъпка. В блоковете, където има жилища на изселници в Турция, гурбетчии и емигранти в Европа, е необходимо те да изпратят декларации за съгласие без наториална заверка, стана ясно по време на срещата. „Отговорността на кметовете е голяма, както по отношение на разяснителната кампания, така и при възлагането на ремонтните работи и предписанията за вида на сградите Общините трябва да обявят открита процедура. Законът позволява проектирането и строителството да вървят заедно, но може и поотделно", заяви регионалният министър.

l pavlova2

Над 2 часа продължи дискусията. Лиляна Павлова отговаря на множество конкретни въпроси. „Няма да финансираме ремонти, оборудване и обзавеждане в жилищата, няма да купуваме енергоспестяващи уреди и нови асансьори, подчерта министър Павлова. Задължително ще се направи техническо обследване за конструктивна устойчивост. Има начин това да стане по безразрушителен метод със специални уреди. Енергийният одитор ще определи какви материали ще се вложат в строителството, съобразно износването на панела. Одиторите могат да предпишат и полагане на изолация между мазетата и първите етажи на блоковете.
След първия отоплителен сезон ще бъде направен нов енергиен одит, който да потвърди дали сградата е постигнала необходимия енергиен клас „С" и ще завери сертификата за енергийна ефективност, обясни Лиляна Павлова. Ако бъдат установени отклонения от предписанията, то сдружението на собствениците е в правото си да предяви претенции към изпълнителите. Контролът върху дейностите и качеството на ремонтите е изключително в ръцете на гражданите", заяви Павлова

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай