Отстранена е аварията на водопровода, областният управител благодари на екипите

Публикувана на 06 Февруари 2015

P2069979

Аварията на водопровода в коритото на Арда е отстранена. Положена е нова 100 метрова тръба в компрометирания участък, укрепена с бетонови подпори. Земекопните машини са изтеглени от коритото на реката. Изградени са защитни насипи по бреговата ивица. Възстановени са връзките по мрежата от двете страни на реката, предстои да бъде захранен 5 000-кубиковият резервоар.

В късния следобед бе възобновена работата на ВЕЦ „Кърджали", пуснати са две от турбините. До няколко часа се очаква водоподаването на домакинствата да бъде възстановено. Повредата остави на сухо голяма част от кварталите на Кърджали и над 20 околни села. Областният управител Илия Илиев изказва благодарност на екипите на „ВиК", „Пожарна безопасност и спасяване на населението", НЕК - Язовирен район и ВЕЦ „Кърджали" и фирмите„Саварона", „Арда строй", „Караман" и „Екип холдинг", които предоставиха хора и тежка механизация за отстраняване на аварията.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай