Министър Лиляна Павлова ще разяснява програмата за саниране в Кърджали

Публикувана на 06 Февруари 2015

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова идва в Кърджали на 8 февруари, неделя, на работна среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която стартира на 1 февруари. Срещата ще се проведе в Дома на културата от 17 часа. Домакин е областният управител Илия Илиев. Поканени са кметовете на общини, домоуправителите на допустимите за финансиране сгради и всички граждани, които проявяват интерес към възможностите на програмата.

В рамките на събитието ще бъдат представени одобрените методически указания и образците за кандидатстване, които са публикувани на интернет-страницата на МРРБ. Предвидена е дискусия, по време на която министър Павлова ще отговаря на въпроси. Кърджали е 12-ият областен град, в който се организират работни срещи за санирането с участието на министър Павлова или заместник–министър Николай Нанков. Навсякъде форумите преминават при изключителен интерес. В териториалния обхват на програмата попадат 265 общини в страната. Общият й ресурс е 1 млрд лева. Одобрените сгради ще получат 100 процента безвъзмездна финансова помощ. Очакваният икономически ефект от реализацията на програмата, освен визуалното обновление на жилищата, е драстично намаляване на енергопотреблението и икономия на разходите в зимния период.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай