“В и К” ООД Кърджали: За отстраняване на аварии на 19 август водата от яз. „Боровица” ще бъде спряна

Публикувана на 15 Август 2014

На 19.08.2014 г. /вторник/ в 8.00 часа ще бъде спряна водата от яз. „Боровица” за отстраняване на две аварии по магистралния водопровод.

 

Уведомяваме абонатите, живеещи в:

  1. Град Кърджали в квартал „Възрожденци” – блокове от 1-12, блокове в района между ул. “Ангел Кънчев”, „Христо Данов”, „Стефан Стамболов” и река Арда, кв. „Веселчане” – района между ул. „1-ви май”, Трапезица”, „Огоста”, КАТ и река Арда, селата Бакалите, Ненково, Пъдарци, Главатарци, Крайно село, Срединка, Прилепци, Резбарци, Глухар и Пепелище от община Кърджали и селата Балабаново, Груево, Сушево, Градинка и Седларе от община Момчилград, че ще бъде спряно водоподаването им от 8.00 часа до 22.00 часа на 19.08.2014 г. /вторник/;
  2. Град Кърджали – централна градска част, кв. „Боровец”, кв. „Байкал”, кв. „Студен кладенец”, складово-промишлена зона „Изток”, кв. „Веселчане”, „Гледка”, „Горна Гледка” и селата Енчец, Зелениково, Брош, Бленика, Дъждовница, Пенево, Царевец, Калинка, Сипей, Скърбино, Невестино, Солище, Вишеград, Островица, Айрово, Опълченско, Петлино, Дъждино, Македонци, Иванци, Пропаст, Седловина, Жинзифово и Рани лист, че до около 13.00 – 14.00 часа ще ползват водата, съхранена в Резервоарите. След 14.00 часа до 22.00 часа на 19.08.2014 г. /вторник/ във водопроводната мрежа и на тези населени места няма да има вода.            

           Молим жителите на тези селища да се запасят с необходимите им количества за този период.

           Извиняваме се на своите клиенти за причинените им неудобства.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай