Община Ардино/нагоре/

Гостите на община Ардино, любители на природата и старините, могат да посетят няколко интересни паметника, като предварително се подготвят  и за пешеходни преходи. 
Дяволски мост - намира се на река Арда в землището на живописното село Дядовци. Най-високата точка на средния свод е 8,5 м., дължината на пътното платно е 65,70 м., а ширината - 3,40 м. Изграден е в края на ХVІІ век. По него са преминавали керваните от Беломорието към Пловдив . 
Тракийско светилище в местността Орлови скали - върху вертикалната повърхност на скална пирамида са изсечени няколко десетки трапецовидни ниши. В основата на скалата са били изсечени улеи и жертвеници.
Средновековна крепост при с. Башево – крепостта се намира на хълм, заобиколен от три страни от река Арда. Тук тя прави няколко красиви завоя. Това е най-западната крепост от средновековната област Ахридос. Изградена е от ломен камък с хоросанова спойка. Добре запазена е цитаделата - вътрешната крепост, с височина над 6 м. Крепостта е пазела пътя по долината на река Арда. Възможно е това да е известната от писмените източници крепост Кривус от ХІІ век. По пътя към крепостта може да бъде видяно красивото растение родопски силивряк - ендемит.
Пещерата Хладилна – намира се в землището на с. Любино. Тя е едносводеста и е с постоянна влажност и температура

Община Джебел/нагоре/

Тракийска крепост край с. Устрен - намира се в местността Сиври кая. Крепостна стена с дебелина от 2,80 м. огражда скалния връх, чиято южна част е заета от отвесни скали, с изсечени ниши.
Средновековна крепост Устра – изградена на непристъпен скалист връх. Крепостта е пазела пътя по долината на река Върбица към западната част на Родопите. Една от най-добре запазените, с височина на стените до осем метра. Крепостта е известна от съчиненията на хронистите от ХІІ век Георги Акрополит и Теодор Скутариот.
Скалите на Устра - защитена площ 224 дка. Огромни сиви и виолетовосиви риолитови зъбери с различна форма, достигащи на височина до 15 и повече метра. По северните склонове на върха се намират находища на  различни лечебни растения.

Община Кирково /нагоре/

Тракийска скална гробница мах. Веслец, с. Бенковски – изсечена в скален масив, с полукръгла форма. Днес е направен отвор през купола и се почита от местните хора като Провирало. След преминаването през камъка по храстите наоколо се завързват конци и парцалчета, за да остане в тях болестта.
Средновековна църква в с. Добромирци, запазена на височина от 0,60 до 1,20 м. Това е  триапсидна църква, отнасяща се към ХІІ –ХІV век.
Дървена джамия в с. Подкова. Един изключително интересен паметник на ранната мюсюлманска архитектура. Сградата е полувкопана, изградена е изцяло от дървени талпи, като в строителството не са използвани железни пирони. Гредите са специално изрязвани, за да бъдат напаснати.
Стари мостове - при селата Шумнатица, Долно Къпиново, Дрангово. И днес човек може да мине по стръмните им гърбици - по тази ръка, протегната между два бряга.
Ако искате да видите Бяло море отвисоко и да се разходите във вековна гора, можете да го направите в защитената местност Гюмюрджински снежник - площ 1926,4 ха. Природата в района е добре съхранена, с големи участъци от първични яворови, букови и буково-елови гори от вида Силва магна булгарика. Много от екземплярите надхвърлят 350-400 години, а има и значително по-стари дървета. Сред растенията има балкански ендемити и защитени видове. В района на с. Бенковски се намират няколко интересни скални образуванияГъбата- изваяна в пясъчник с палеогенска възраст, Лъвът  до с. Китна, Слонът- образуван в палеогенски пясъчници, край с. Каялоба.

Община Крумовград /нагоре/

В центъра на съвременния град могат да се видят руините на Късноантична и средновековна крепостна стена, както и на средновековна куполна църква.
В близост се намира Музейна сбирка, разположена в красива сграда от началото на ХХ в.
Тракийски рудник за злато – в непосредствена близост до Крумовград, в мeстността Ада тепе се намира най-древният датиран рудник за добив на злато в Европа, отнасящ се към периода ХV-ХІ в. пр. Хр. Експлоатацията е продължила и през Х-VІІІ век пр.Хр.
Средновековна крепост в с. Сърнак - добре запазена крепост, разположена на платовиден връх на брега на река Кесебир. Не са извършвани археологически проучвания. 
Природозащитен център „Студен кладенец” - намира се в с. Студен кладенец. Центърът разполага с далекогледна тръба, чрез която се наблюдават лешояди в естествената им среда. Изградени са две еко-пътеки, които са с осигурен достъп за лица с увреждания. Едната пътека води до пункта за наблюдение на подхранването на лешояди, а другата - до природните забележителности Абразивни кладенци и Дяволски мост (Шейтана)
Резерват „Вълчи дол” - това е единственият резерват със строг режим на достъп в област Кърджали. Общата му площ е 774.7 хектара, като в състава влиза част от общините Момчилград, Крумовград и Кърджали. Теренът е с изключително разнообразен ландшафт - скали, пасища, гори, храсти. Горската част се състои от формации на зимен дъб, примесен с келяв габър, липа, воден габър, горун, благун, цер и др.
Научи повече:
www.kardzhali-tourism.info

Община Кърджали /нагоре/

Град Кърджали е център на областта и естествен център на средното течение на река Арда. Тук реката оформя сравнително широка и плодородна долина, която е привлякла хората в дълбока древност. Съвременият град възниква на мястото на неолитно селище /6 хил.пр. Хр./. Открити са следи от жилища, улици и стопански помещения. Многобройните керамични съдове, костени и каменни оръдия на труда, както и култови предмети, сред които е уникална свастика, изработена от нефрит, могат да се видят в експозициите на Регионалния исторически музей. Музеят се намира в сграда - паметник на културата, и представя археологическа, етнографска и експозиция, разкриваща природното богатство на Източните Родопи .
Колекцията на Художествена галерия „Станка Димитрова" е една от най-богатите на творби на български художници от края на ХІХ и ХХ век. Тук е представена експозиция от икони от епохата на Възраждането, работени от майстори от Одринската школа.
Средновековен манастир „Св. Йоан Продром". Възникнал в Х век, манастирът е от т.нар. Атонски тип укрепени манастири. Запазени и реставрирани са южната и западна крепостни стени, както и три кули. Манастирската църква /католикон/ е преустройвана няколко пъти, но е реставрирана до купол във вида й от средата на ХІ век. В нея са запазени стенописи от цокълния ред, по страниците на входовете към наоса, както и изображения на светци-войни от началото на ХІІ век. Източно от църквата са запазени основите на представителна сграда-дворец, северно от нея - на двуделна баня, както и на стопански помещения по западната крепостна стена. Манастирът е бил резиденция на епископа на Ахридос, автокефална епископия, подчинена на Цариградската патриаршия. През 1998 г. бе проучена епископска гробница, в която бяха открити останки от средновековно литургично облекло с богата златовезана украса.
Античен и средновековен град Перперикон – намира се на 18 км. североизточно от Кърджали в землищата на селата Мургово и Горна крепост - най-големият мегалитен паметник на Балканите. Заема невисок, завършващ със скален венец хълм. Почитането на скалата е започнало в дълбока древност - в края на V хил. пр. Хр. Началото на монументалните скални изсичания се отнася към времето на късния бронз - 15-12 век пр. Хр. и се свързва с траките. Тогава е изсечен каменният проход с посока юг-север, който е с дължина 100 м. и е довеждал посетителите до овална зала с всечен в скалите огромен каменен кръгъл олтар и правоъгълна площадка за жреците до него. Повече от хилядолетие продължава животът на светилището и са извършвани различни преустройства, докато в началото на новата ера е изграден Дворецът-светилище, заемащ площ от 18 хил.кв.м. и състоящ се от значителен брой зали, коридори, открити дворове и други помещения, на два и три етажа, частично изсечени в скалите. Високата част на платото е заето от Акропола, опасан с крепостна стена от големи каменни блокове с дебелина от близо 2,5 м. В тази част са проучени храмов комплекс от изток, превърнат в трикорабна църква около V век, голям архитектурен комплекс – т.нар. Малък дворец, към който в самия край на VІ век е включена раннохристиянска базилика, един квартал от римската и късноримската епоха, включващ сгради с улици и пасажи между тях. Изключително интересно е огромното водохранилище, изцяло сечено в скалите, намиращо се на най-високата точка на хълма. В Средновековието, в периода след края на ХІІ век, западната част на Акропола с водохранилището е превърната в цитадела, вътрешна крепост, като е изградена масивна стена, преграждаща платото от север до юг, с площ от 12 дка. Данните от античните извори дават основание да се предполага, че на Перперикон се е намирало прочутото светилище на Дионис, в което предсказания за блестящо бъдеще са получили Александър Велики преди похода в Азия и по-късно бащата на Октавиан Август - Гай Октавий. През Средновековието Перперикон е важна крепост, спомената в съчиненията на византийските хронисти Акрополит и Скутариот, както и в Историята на Йоан Кантакузин.
Средновековен административен център - намира се на 2,5 км. югоизточно от Перперикон, в землището на с. Чифлик. Един елегантен отворен архитектурен комплекс, включващ триконхална куполна църква, няколко представителни, едноделни и многоделни сгради както и стопански помещения. Църквата е била богато декорирана - подът–пано в опус сектиле, а олтарната част с рисувана белоглинена константинополска керамика. Архитектурният тип, както и огромният брой оловни печати, по-голямата част от които свързани с императорската канцелария и фиска, определят паметника като административен център на средното течение на река Арда, което до началото на ХІІІ век е било частно императорско владение, а след административната реформа е обособено в темата Ахридос.
Средновековна крепост Мнеакос – намира се на 10 км. южно от Кърджали. Крепостта е със защитена площ от 50 дка и заема висок скален връх, извисяващ се над река Арда. Състои се от външна крепост със запазена височина до 7,80 м. и добре запазен вход от запад и вътрешна крепост – цитадела, заемаща най-високата южна част на хълма. От крепостта се разкрива прекрасна гледка по долината на реката и през средновековието е бил възможен контрол на движението по нея. През 1206 г. в лагера под Мнеакос кръстоносците избират Анри за втори император на Латинската империя.
Късноантична и средновековна крепост при устието на река Боровица – намира се на 20 км. западно от Кърджали. Крепостта заема живописен хълм, издигащ се между реките Арда и Боровица. Стената е изградена от ломен камък на хоросан и е запазена на височина до 6,50-7 м. Проучени са ранновизантийска църква, преустройвана двукратно през Средновековието и сгради, свързани с живота в крепостта. В западната част на крепостта се намира пещера с извор, осигуряваща и пряк изход към долината на река Арда.
Пещера – утроба, намира се на скален масив на левия бряг на река Боровица. Човешката ръка е дооформила естествената скална каверна, като й е предала съответната форма, а в дъното е изсеченият олтар. Нарастващият слънчев лъч в дните до пролетното равноденствие достига до скалния олтар и олицетворява свещения брак между Земята-Майка и Богът-Слънце. В близките скали са изсечени скални ниши, а в подножието на масива са проучени скални олтари-шарапани.
Кърджалийските пирамиди /Каменната сватба/ край с. Зимзелен, скални образувания, изваяни от ерозията на еоценски вулканични туфи. Съдържанието на метални окиси в скалите ги оцветява в различни цветове, а човешката фантазия открива в тях различни фигури.
Каменните гъби край с. Бели пласт, скални образувания с хармоничната форма на грамадни гъби. Изваяни са от ерозията във вулканични туфи, резултат от подводна вулканична дейност от времето на палеогена.
Скален прозорец в местността Големия дол, с. Костино, защитен природен обект. Естествен скален мост с височина 10 м., дължина 15 и ширина 7 м. Колоните са зелени от масивни вулканични туфи, а платното е бяло от тънкослойни варовици
Защитена местност Юмрук скала, площ 346 ха - югозападно от с. Калоянци, до устието на река Перперешка. Местообитание и гнездово находище на редки и защитени птици - белоглав лешояд, египетски лешояд, черен щъркел, белоопашат мишелов, скална зидарка и др.
Защитена местност Средна Арда, площ 420 ха – намира се между селата Звезделина и Висока поляна – труднодостъпни скални зъбери, убежище на черен щъркел, египетски лешояд, сокол орко, голям ястреб, както и на 7 биологичноограничени вида птици, представители на средиземноморската зона. В основата на скалния венец има цепнатини, ниши и плитки пещери, в които обитават големи колонии прилепи. Сред сухолюбивата растителност се откриват ендемични и реликтни видове - родопски силивряк, уховидно подрумиче, веленовски дебелец и др

Община Момчилград /нагоре/

Тракийско светилище с.Татул - намира се в м. Кая башъ. Възникнало в късната бронзова епоха върху характерен скален връх. Древните хора са оформили скалите от изток като пресечена пирамида, а от юг - като кръгъл олтар. До него изсекли скален кладенец за свещените дарове. Векове наред принасяли жертви на боговете върху кръгли глинени огнища. По-късно в скалната пирамида оформили две гробници. В елинистическата епоха - ІV век пр. Хр., изградили храм и оградили свещеното място със стена, изпълнени в прецизен градеж от каменни блокове. Тук изпълнявали ритуалите, свързани с култа към Царя-жрец. В късноримската епоха мястото се превърнало в център на поземлено владение, какъвто остава до началото на ХІІІ век. В края на ХV век имението се свързва със севаст Георги Палеолог.
Скално светилище - местността Харман кая в с. Равен – върху характерен скален венец се откриват изсечени помещения и други съоръжения – жертвеници, шарапани, улеи. В непосредствена близост се намират масиви със скални ниши, както и две скални куполни гробници. Паметникът датира от къснобронзовата и ранната желязна епоха.
Вкаменената гора в землището на с. Равен, по протежението на Габъз дере са запазени „стебла" на около 20 екземпляра с височина 1-1,5 м. и диаметър от 0,40 до 0,60 м., а два екземпляра са с диаметър 4 м. Счита се, че гората е с терциерна възраст и е резултат от подводна вулканична дейност.

Община Черноочене /нагоре/

Скално светилище - местността Градището до с. Пчеларово - намира се на около 2 км. северно от селото. Археологическите проучвания показват, че животът тук започва във времето на енеолита -V хил.пр. Хр. и продължава без прекъсване в езическите времена. Обект на култ са били естествени скални ребра и пукнатини, а по-късно се появява и архитектура. В ранновизантийската епоха и Средновековието е използвано като крепост, контролираща пътя през планината.
Тракийски скални ниши - с. Женда - намират се на скален масив югозападно от селото. На един км. южно се намира втори комплекс в местността Саръ кая. В основата на скалата е изсечен трисъставен жертвеник.
Тракийски мегалитен комплекс в местността Пармък кая край с. Ночево, включващ ниши, жертвеници и др. В близост се намират изворите на р. Харманлийска
Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай