Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Публикувана на 27 Юли 2014

Българска агенция за инвестиции към министерството на икономиката, енергетиката и туризма осъществява насърчаването на инвестициите.


Агенцията
     1. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;
     2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
     3. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     4. поддържа страница в интернет с информация за:
а) инвестиционния и бизнес климат в страната;
б) терени и индустриални зони за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;
в) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за клас инвестиция и ползване на насърчителните мерки по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
     5. поддържа за статистически цели информационна система, в която събира данни за инвестициите в страната.
     6. предоставя обобщени данни за инвестициите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения й правилник.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай