Чанев и свещенослужители обсъдиха мерките за защита от коронавируса в храмовете

Публикувана на 07 Април 2020

Областният управител Никола Чанев разговоря със стопаните на християнските храмове - „Св.Йоан Предтеча“ в кв. “Веселчане“ и „Св. Успение Богородично“ кв. „Гледка“ - отец Николай Величков и отец Боян Саръев и получи уверението им, че църковните ритуали по време на предстоящите светли великденски празници ще бъдат организирани съобразно действащите противоепидемични мерки за защита от коронавируса.

Върбови клонки на Цветница ще бъдат раздавани на двора при спазване на дистанция между миряните. Продажбата и паленето на свещи ще се извършва също отвън пред храмовете, за да се избегне струпването на хора. При стриктно съблюдаване на ограниченията срещу COVID-19 и мерките за дезинфекция ще бъдат изпълнявани и богослуженията във великите дни на Страстната седмица и нощта на Възкресение. Чанев се срещна с отец Боян Саръев в присъствието на областния директор на МВР старши комисар Атанас Илков, който заяви, че органите на реда ще бъдат в услуга на вярващите по празниците. С отец Николай областният управител проведе видеоконферентен разговор.

Административен контрол на решенията на общинските съвети от област Кърджали

Решения на общински съвети

Прегледай

Информация за граждани и юридически лица относно приемането на електронни документи подписани с КЕП от ОА Кърджали

Прегледай

Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

Прегледай

Интегрирана информационна система на държавната администрация

Бюлетини

rescEU – спасителният отряд на Европа, на който можете да разчитате

 ПРЕГЛЕДАЙ

Плановe на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ

 ПРЕГЛЕДАЙ

Информационна брошура за правата на пострадалите от престъпления от Закона за подпомагане и финансов

BG / EN / DE / FR 

Постоянна рубрика „Предложения за подобряване живота на младите хора в област Кърджали” Предложенията си можете да подавате на електронен адрес - v.sefer@kardzhali.org

Сигнали за замърсяване на околната среда (въздух, води, почви, нерегламентирани сметища) на електронен адрес: obl.adm@kardzhali.org. Анонимни сигнали не се приемат!

Декларации за публичност на имуществото

Прегледай

Администратор на лични данни

Прегледай